Du kan benytte deg av Bootstrap sine klasser for hva som skal vises/skjules på forskjellige oppløsninger, for å få teksten til å bryte riktig.


Laptop
Tablet
Facebook
Mobile
Fant du svaret?