Det er fullt mulig å kode e-postene selv. Husk å skrive HTML som at det er 1995!

Det er absolutt mulig å sende ut e-postpåminnelsene gjennom Make Nyhetsbrev, hvis du allerede benytter det til nyhetsbrev.

Fant du svaret?