For å kunne henvende deg elektronisk (i etterkant) mot de brukerne som har deltatt på julekalenderen er det viktig å innhente samtykke. Julekalender følger Forbrukerombudets veiledning i henhold til Markedsføringsloven §15. I julekalender innhentes samtykke ved registrering av svar.

Julekalender gir deg muligheter til å innhente flere samtykker under : Innstillinger > Skjemafelter > Tekst for samtykke samt å tilpasse reglene for samtykke.

Fant du svaret?