Please scroll down for English.

Her gir vi deg gode tips og triks for å lage en super julekalender som vil generere flere kunder, likes og nye følgere på Facebook.

Vær tidlig ute

Planlegging er alfa omega for en vellykket julekalender! Tenk på hva du ønsker å oppnå med din julekalender og sett deg konkrete mål. Finn så den rette målgruppen for kalenderen og tenk ut en strategi for å nå denne gruppen på best mulig måte.

Begynn registreringen i dag

La deltakerne registrere seg allerede i dag, og flere vil bli med i julekalenderen. Bruk funksjonen for preregistrering, og send ut e-post til deltakerne med påminnelse før kalenderen lanseres 1. desember. Post kalenderen både på din nettside og på Facebook, og du vil nå ut til mange nye potensielle kunder. Gjennom kalenderen kan du skaffe mange nye abonnenter til dine nyhetsbrev, ved å la folk registrere sin e-postadresse ved påmelding.

Ha en rød tråd

Velg et tema for kalenderen som er relevant for din bedrift. Velg deg ut spørsmål som har en klar sammenheng og som gjerne får kunden til å lære mer om din bedrift, men det bør være enkelt å finne svarene! Er terskelen høy for å svare på spørsmålene, vil flere falle av kalenderen.

__________

The Advent Calendar School – Part One

Here we will give you some helpful tips and tricks to make a Calendar that will generate more customers, likes and Facebook followers. 

Early bird gets the worm

Planning is the key to a successful Advent Calendar! Try determining what you want to accomplish through the Calendar and set specific goals. Now find the right audience and a good strategy to reach this group in the best way possible.

Let people sign up today

Let participants sign up for the Calendar today and you will get more participants. Use the function for pre-sign up, and send an email reminder about the Advent Calendar to the participants before kick off on December 1st. Post the calendar on your website and Facebook, and you will reach out to a bunch of new potential customers. You will get more subscribers to your newsletters by letting people register their email at signup.

Stick to a main theme

Pick a relevant theme for the calendar that fits to your company. Choose questions that will make participants learn something new about your company or products. But remember, it should be easy to find the correct answers! If participants can’t easily find the correct answer, they will more probably give up on the quiz.

Fant du svaret?