Please scroll down for English.

Vi håper du er godt i gang med julekalenderen og har kommet opp med en god plan for utførelsen av den. For at kalenderen skal bli vellykket og du skal få mange deltakere, er det viktig å skape oppmerksomhet rundt den. Her gir vi deg noen tips til å markedsføre din julekalender.

Her får du gode tips og triks for å lage en flott julekalender som vil generere flere kunder, likes og nye følgere på Facebook. I del 1 delte vi noen tips til planleggingen av kalenderen.

Premie

Har du gode premier, vil julekalenderen være mer attraktiv å delta i. Velger du å ha flere enn én premie vil det øke vinnersjansene, og kalenderen vil få flere deltakere. Prøv også å skille deg fra andre konkurranser i valg av premie, og la den speile din bedrift eller dine produkter. Ønsker du heller å kjøre et godt tilbud til dine kunder i stedet for premier, kan du selvsagt gjøre det.

Gjør folk oppmerkomme på kalenderen

La deltakerne registrere seg allerede i dag, og flere vil bli med i julekalenderen. Minn deltakerne på at en ny luke er åpen i kalenderen gjennom e-post, SMS eller på Facebook. Slik holder du interessen for kalenderen oppe! Frem gjerne innleggene eller kjør annonser på Facebook for å nå ut til enda flere.

Lær av dine feil

Gjør endringer underveis for å få et optimalt resultat. Ta i bruk Google Anaytics og bruk resultatene for alt de er verdt. Juster kalenderen ettersom resultatene viser seg, og du vil få en effektiv kalender.

__________

The Advent Calendar School – Part Two

We hope you have made great progress with your Advent Calendar, and that you have come up with a great strategy for it.

To make the Advent Calendar successful and to get many participants, you must draw attention to it. In part 2 of the Advent Calendar School we will give you some tips to draw attention to your Calendar.

Prizes

Make sure that the Calendar has some awesome prizes. If you choose to have more than one prize it will increase the chances of winning, which will generate more contestants. Try to set your business apart from others when you pick a prize, and let it reflect your company or your products. If you would rather run a campaign with good offers in the Advent Calendar, there is no trouble in doing so.

Make people aware of the calendar

Let participants sign up today, and more people will join the Calendar. Send reminders about the new window in the Calendar through email, text message or Facebook. In this way you can keep up the interest. Promote it through an ad on Facebook, and your audience reach will be even greater.

Learn from your mistakes

Do changes in the Calendar along the way to get an optimal result. Use Google Analytics and adjust the calendar after the results when they appear. This will make your calendar even more effective!

Fant du svaret?