Please scroll down for English.

Vi håper du har kommet godt i gang med din julekalender og gleder deg til første luke åpnes.

I del 1 av Julekalenderskolen veiledet vi deg gjennom planlegging av kalenderen. Del 2 handlet om hvordan du kan skaffe mange deltakere, mens i del 3 skrev vi om design og deling av kalenderen. Her i fjerde og siste del gir vi deg noen tips til veien videre etter at julekalenderen er avsluttet.

Flere nyhetsbrevmottakere

Gjennom julekalenderen har du fått en rekke nye e-postabonnenter, som du kan følge opp og transformere til lojale kunder. Et tips for å vekke interessen og unngå at folk melder seg av nyhetsbrevene, er å gi et godt romjuls- eller nyttårstilbud. Deretter kan du fortsette å sende de gode nyhetsbrev jevnlig med informasjon og tilbud.

Til nyhetsbrev er vårt superenkle program Make Nyhetsbrev et godt valg, hvor du finner samme enkle oppsett som i julekalenderen. Programmet er også integrert mot kalenderen, slik at du kan overføre alle deltakerne av julekalenderen til mottakerlisten for nyhetsbrev. For å aktivere denne funksjonen må du først oppgradere din konto, før du ganske enkelt går inn på Innstillinger inne i kalenderen, så E-postmarkedsføring. Prøv gratis her!

Segmenter

Segmenterer du mottakerne, vil kommunikasjonen bli mye mer effektiv. Del opp i målgrupper etter f. eks alder, kjønn, bosted etc. Slik vil du kunne gi de tilbudene som kunden er ute etter. Jo mer informasjon du samler om dine kunder, jo bedre vil du kunne kommunisere med dem.

Sosiale medier

Gjennom julekalenderen har du også fått mange nye følgere i sosiale medier. Nå er det viktig å være synlig og på hugget for å beholde følgerne og transformere dem til lojale kunder. Vær aktiv i de sosiale mediene du har delt kalenderen i, og oppdater jevnlig med interessant og relevant informasjon. Dra utnytte av all aktivitet som julekalenderen har ført med seg, og fokuser på å beholde nye fans.

Vi håper du har trives som elev på Julekalenderskolen og at du er klar til lanseringen i neste uke. Lykke til med årets julekalender!

Les også Julekalenderskolen Del 1, Del 2 og Del 3

__________

The Advent Calendar School – Part Four

We hope that you have made great progress with the Calendar and are looking forward to the first window opens.

In the first part of the Advent Calendar vi guided you through how to plan the calendar. In part 2 we showed you how to get many contestants, while we in part 3 wrote about design and where to share the calendar. Here in the 4th and final part we will give you some tips for the road ahead.

More subscribers to your newsletters

Transform the email subscribers you got from the Advent Calendar into loyal customers. One tip is to send a great offer on your products to the subscribers. This generates interest and keeps people from unsubscribing from your newsletters. Now you can follow up by sending interesting newsletters regularly with information and offers.

Our program is a super easy app where you can create and send newsletters. In the app you can find the same simple editor as in the Advent Calendar. It is also integrated with the calendar, to make it easy for you to transfer all the contestants of the Advent Calendar to the email list for Newsletter. To activate this function you have to upgrade your account, and then go to the editor and click Settings, then select Email Marketing.

Segments

Divide your audience into sub-groups and your communication will be much more effective. Create segments by f. Ex. age, sex, residency, etc. In this way you will be able to provide the deals that the customer is looking for. The more information you collect about your customers – the better you will be able to communicate with them.

Social Media

Through the Advent Calendar you have received many new followers in social media. Now it is important to be visible and active in the same channels to keep your followers and get loyal customers. Remember to update your followers regularly with interesting and relevant information. Take advantage of all activity that the Advent Calendar has generated, and focus on keeping new fans.

We hope that you have enjoyed being a student at the Advent Calendar School and that you are ready for kick off next week. Good luck with this years calendar!

Check out Part 1, Part 2 and Part 3 of the Advent Calendar School!

Fant du svaret?