Please scroll down for English.

For å være på den sikre siden gir vi deg her en sjekkliste over hva som bør være på plass i julekalenderen innen 1. desember.

Ikke glem Facebook

Positive budskap spres som ild i tørt gress på Facebook! Del kalenderen din her, og du vil få mange deltakere. Når du trykker på Publiser vil du få opp en delingslenke, dersom du allerede har installert kalenderen på Facebook. Denne kan du dele som en post på din facebookside, og er den lenken som må brukes for at kalenderen skal fungere på mobiltelefoner.

Delingslenken vil se omtrent slik ut: http://dittnavn.julekalender.no

Preregistrering

For å få mange deltakere bør du aktivere preregistrering. Dette bygger opp forventningene til julekalenderen går live, og du kan telle ned dagene til 1. desember sammen med deltakerne. Post linken til preregistrering på Facebook og på din webside, så er det bare å vente på at deltakerne skal rulle inn. Denne linken finner du ved å trykke Publiser.

Send påminnelser

Du bør sende en e-postpåminnelse til deltakerne som har preregistrert seg når kalenderen starter. Gå inn på Innstilllinger > E-postpåminnelser inne i Julekalenderen for å skrive en påminnelse til deltakerne, og velg hvilken versjon av kalenderen du ønsker å linke til.

Premier

For at julekalenderen skal bli så effektiv som overhode mulig, kan du oppfordre deltakerne til å like og dele den og premiere de som har rekruttert flest deltakere. Dette gjør du ved å gå inn på Deltakere > Rekrutteringer, hvor du får en oversikt over personer med størst antall rekrutteringer.

Husk å opplyse om at vinnersjansene øker for dem som rekrutterer flest.

Og du? Lykke til med årets kalender!

__________

Are you sure you didn’t forget anything in the Advent Calendar?

To be sure, here is a checklist of what should be in place when the calendar goes live on December 1st.

Don’t forget about Facebook

A positive message spreads like wildfire on Facebook! Share the calendar here, and you will get many contestants. When you have installed the calendar on Facebook and click Publish, you will see a link. Use this link to share the calendar in a post on your Facebook page. To make the advent calendar function in mobile devices you will have to use this link.

The share link will look something like this: http://makeas.julekalender.no

Pre-sign up

To get a lot of contestants you should activate the pre-sign up. This builds up expectations to the calendar goes live, and you can count down the days to Christmas with your customers. Post the link for the pre-sign up on Facebook and your web page, and wait for people to sign up. You will find this link by clicking Publish.

Send reminders

When the calendar goes live you should send an email reminder to the participants who pre-signed up. Go to Settings > Email reminder in the Advent Calendar to enter a reminder to the contestants, then choose which version of the calendar you want to link to.

Prize

To make it as efficient as possible, you should encourage the participants to like and share the advent calendar, and give an extra prize to the participants who recruit the most. Go to Participants > Referrals to see who recruited the most people.

If you decide to do this, remember to inform about the increasing chances of winning.

Good luck with this year’s calendar!

Fant du svaret?