Avanserte innstillinger

Please scroll down for English.

Går du til ‘Innstillinger’ og ‘Avanserte Innstillinger’ vil du finne en del nyttige verktøy. Her kan du blant annet spesifisere hva deltakerne må fortelle om seg selv for å registrere seg – kanskje vil du registrere deltakernes fødselsdato slik at du kan sende ut eget nyhetsbrev med bursdagstilbud senere?

På Avanserte Innstillinger kan du:

  • La julekalenderen din være synlig på www.julekalender.com for alle potensielle deltakere i hele desember
  • Innhente samtykke til å sende ut tilbud og informasjon i ettertid
  • Lage egne felt som må fylles ut, f.eks medlemsnummer
  • Legge inn Google-Analytics kode for å se besøkstall fra kalenderen i Analytics

__________

Advanced Settings

If you go to 1) Settings you will find several great tools to make your Advent Calendar exactly how you want it.

By clicking 2) Customize form, you can specify what kind of information contestants have to give you when participating in the advent calendar. Perhaps you would like to obtain the birth date of the participants, to send them a newsletter with a birthday offer later on? 3)Tick off the boxes with the info you would like to collect, and tick off Activate or Required in the boxes to use the fields for 4) OptIn Text when you wish to obtain consent from participants to receive offers and information, and use the 5) Extra Fields to obtain more information from the participants.