Avmeldings- og kalenderlenke i e-postpåminnelser

For de som koder e-postpåminnelsene selv, gjennom Julekalender, Make eller annet system, gjelder følgende lenker:

Kalenderlenke: http://ditt-domene.no/?token=%recipient.token%

Avmeldingslenke: http://ditt-domene.no/unsubscribe?email=%recipient%

Husk og erstatt http://x.y der x er din webadresse (subdomene) og y enten er julekalender.no eller domenet du har CNAME inn og som kalenderen er tilgjengelig på.

Eksempler
Uten eget domene: http://webadresse.julekalender.no/?token=%recipient.token%
Med eget domene: http://ditt-domene.no/?token=%recipient.token%