Beskrivelse av alle designmuligheter

Her kan du se en oversikt over de designmulighetene du har i Make. Vi ser deg hvordan du endrer alt fra tekst til bilder og lenker i denne oversikten.

Rundt alle elementene er det en marg. Størrelsen på denne magen justerer dere her, den kan justeres til høyre venstre opp og ned ved å legge inn verdier. Du ser at det er en mørk kant feltet for tall som illustrerer hvilken marg du kan justere. Marger kan også slåes av, ved å klikke på symbolet ved marg.

Her endrer du skriftstørrelse, skrifttype og skriftfarge på tekstfeltet

Her kan du velge om du vil at lenker i nyhetsbrevet skal ha understreking, og hvilken farge teksten skal ha i brevet.

Her endrer du skriftstørrelse, skrifttype og skriftfarge og om du ønsker at overskrifter skal være i fet skrift.

Her endrer du bakgrunnsfarge for hele nyhetsbrevet, i praksis er dette bunn og topptekst dersom du endrer på ytre bakgrunn

Her endrer du fargen på sidene a elementene

Her endrer du fargen inne i elementet/blokken

Her definerer du hvordan skillene mellom elementene ser ut. Du bestemmer tykkelse, om det skal være en hel strek eller avlange/ rette stiplinger og fargen på skillet. Her legges disse til over hvert element

Det samme som Skille topp, men dette skillet legges på nederst i elementet

Denne fungerer på samme måte som marg, men er marger rundt en kolonne, det vil si at dersm du har flere kolonner i et element er det denne som styrer avstanden mellom kolonnene. Her bør man ha samme avstand på begge sider, for at det skal se bar ut på mobile enheter.

Her endrer du skriftstørrelse, skrifttype og skriftfarge for topp og bunntekst.