Delingsinformasjon på Facebook er også feil etter oppdatering

Se om du ved en feiltakelse har fylt ut domene under Innstillinger > Skjemafelter > "Bruk eget domene". Fjern domenet og prøv og oppdater Facebook på nytt.

https://developers.facebook.com/tools/debug/.