Designguide

Please scroll down for English.

Et tilpasset design består av 5 bilder. Disse bildene må være in en spesifikk størrelse og format før du kan laste dem opp i Julekalender. Etter at de er lastet opp kan du justere fonter, farger, skygger og kanter slik at de passer til ditt design. Se en live demo av Julekalender her.

OBS! Alle bilder må være i formatet .jpeg, .jpg, eller .png, og vi anbefaler å holde filstørrelsen så liten som mulig - helst optimalisert jpg.

  1. Landskap: Hoved-bakgrunnsbilde (landskap) - Bredde/Høyde: 1680 x 1050 px.

OBS: Bunnen av bildet bør fades til en solid farge, slik at det passer overens med bakgrunnsfargen når det er behov for å scrolle.

2. Portrett: Hoved-bakgrunnsbilde (portrett) - Bredde/Høyde: 1050 x 1680px.

OBS: Bunnen av bildet bør fades til en solid farge, slik at det passer overens med bakgrunnsfargen når det er behov for å scrolle.

3. Facebook: Hoved-bakgrunnsbilde (Facebook) - Bredde/høydet: 810 x 800px.

OBS: Bunnen av bildet bør fades til en solid farge, slik at det passer overens med bakgrunnsfargen når det er behov for å scrolle.

4. Logo: Logo (valgfritt) - Størrelse er valgfri (Anbefalt Høyde/Bredde 500px X 260px).

Dette bildet vises i toppen av skjermen, like over de 24 lukene.
Som et alternativ kan logoen designes som en del av bakgrunnsbildet. Da er det ikke behov for en egen logo i toppen.

5. Bakgrunnsbilde i åpen luke - Bredde/Høyde: 760px x 160px.

Dette bildet vil vises som et bakgrunnsbilde i toppen av den åpne luken.

OBS: Bunnen av bildet bør fades til en solid farge, slik at det passer overens med bakgrunnsfargen når det er behov for å scrolle.

6. Bilde i felt for premie og beskrivelse - Bredde/Høyde: 460px x 280px.

Disse bildene vil være synlige i en åpen luke.

__________

Design Guide

A custom design consists of 5 images. All images needs to meet our requirements i relation to size and format before they are uploaded.

NB: At this time we support the following formats: .jpg, .jpeg and .png. We recommend keeping the filesizes as small as possible, preferably optimized .jpg. A live demo of the advent calendar can be found here.

1. Landscape: Main background-image - width / height: 1680px x 1050px.

NB: The bottom of the image should fade into the background-color set for the calendar, for a seemless transition when scrolling is available.

2. Portrait: Main background-image - width / height: 1050px x 1680px.

NB: The bottom of the image should fade into the background-color set for the calendar, for a seemless transition when scrolling is available.

3. Facebook Main background-image - width / height: 810px x 800px.

NB: The bottom of the image should fade into the background-color set for the calendar, for a seemless transition when scrolling is available.

4. Logo (optional) - Recommended width / height: 500px x 260px.
Logo will be displayed in the top of the screen, above all 24 windows.
As an option, the logo can be embeded into the background-images, removing the need for a logo image.

5. Header image opened window - width / height: 760px x 160px.
The image will be displayed as a background-image in the header of the opened window.

NB: The bottom of the image should fade into a solid background-color, for a seemless transition when text content is large.

6. Price- and description images - width / height: 460px x 280px.
These images will be displayed when the window is in a opened state.