Eksportere deltakere

Please scroll down for English.

Eksporter deltakerlisten til Excel. Deretter kan du gjerne skrive ut listen, slik at du har oversikt over deltakerne i julekalenderen.

Hold oversikten over dine deltakere ved å eksportere ut deltakerlister. Under ’Deltakere’ kan du eksportere deltakerlisten til Excel. Du kan velge å eksportere ut alle deltakere, alle med riktige svar på en dato, eller alle vinnere i hele perioden. I listene vil du se all informasjon du har bedt deltakerne gi deg ved registrering.

Deltakerlistene kan du deretter importere inn i andre e-post og CRM-system slik at du kan markedsføre deg mot disse potensielle kundene.

Det er enkelt å importere listen inn i Make som er vårt program for å lage og sende ut profesjonelle nyhetsbrev.

Tips til oppfølging etter julekalenderen:

  • Takk for at du deltok i vår julekalender – med oppsummering av kalenderen
  • Eget tilbud kun til deltakere av julekalenderen
  • Informasjon om andre konkurranser og begivenheter i halvåret som kommer

__________

Exporting Participants

Keep track by exporting the list of participants.

Under 1) Participants you can export the list of participants to Microsoft Excel.

2) Click Responses, and you can choose to 3) export all of the participants with the correct answer at a given date, or 4) export the Total of all winners throughout the calendar. Here you will see all of the information you have asked from the participants at registration.

You also have different choices when it comes to exporting information about all of the participants, only the ones with the correct answer to a question, or only the ones who had the wrong answer.

Then you can import the list of contestants to other email and crm systems and market yourself towards these potential customers.

How to follow-up through email after the advent calendar:

  • Express your gratitude to the participants of your advent calendar, and add a summary of the calendar
  • A designated offer to the participants of the advent calendar
  • Information about other contests and happenings in the upcoming months