Mine rapporter viser unormalt mye klikk

For mange klikk i klikk-rapportene eller unormalt høy trafikk i Google Analytics?

Mange større bedrifter i Norge implementert mer aggressive spamfiltre som sjekker e-postene i større utstrekning for skadelige hensikter, før de leveres til kontaktene. Dette blir gjort ved at alle linker i e-posten blir klikket på, for å sjekke at destinasjonssiden ikke inneholder skadelig programvare eller at det omdirigeres til områder som er svartelistet (typisk via bit.ly adresser eller lignende). Dette vil føre til unormalt mye klikk i e-postene og gi en kunstig høy klikkrate.

I Make blir klikk-trafikken fra de største spamfiltrene automatisk ekskludert fra rapportene. Hvis du opplever uvanlig mye klikk fra et domene eller en ip-adresse, er det nok sannsynligvis et spamfilter.

Hvordan ekskludere trafikken fra Google Analytics

Hvis du kun har én rapportvisning (view) så anbefaler vi at du oppretter et nytt. For å filtrere ut trafikken fra rapportvisningen kan du gjøre følgende:

  1. Gå til Administrator 
  2. Velg riktig område
  3. Velg riktig rapportvisning eller definer en ny. 
  4. Trykk på Filter > +Legg til Filter
  5. Gi filteret et navn, velg tilpasset, utelat filterfelt “ip-adresse” med filtermønster 54\.70\.53\.60|52\.34\.76\.65|54\.71\.187\.124
  6. Klikk lagre

Skjermbilde fra Google Analytics

Screen Shot 2019-09-25 at 12.58.08

Merk: For å ekskludere flere ip-adresser, bruk | som separator og skriv . (punktum) som \.