Forklaring av knapper og symboler

Her gir vi deg en forklaring av de forskjellige knappene og symbolene du finner i Make Nyhetsbrev.

Om du markerer teksten og trykker her får du fet skrift (Bold)

Om du markerer teksten og trykker her får du skrift i kursiv (italic)

Disse venstrestiller, midtstiller og høyrestiller teksten i elementet du er i.

Punktmarkering av tekst.

Dersom du markerer en tekst eller et ord og trykker på denne knappen, vil det komme et nytt felt der du kan skrive inn en webadresse, samtidig som teksten vil bli understreket og satt i fargen som er valgt for lenker. Dersom du ikke har markert noen teks, vil hele adressen du skriver inn i feltet komme frem. Du har også mulighet til å lenke til en fil her. Denne dette vil fungere som et vedlegg.

Denne brukes til å fjerne alle formateringer. Eks om du har limt inn tekst fra Word og det ikke ser pent ut

Velg hvilken type overskrift den valgte overskriften skal være.

Her kan du legge opp ikoner for deling på facebook og twitter

Flettefelt. Når man trykker på knappen kommer det opp en liste over verdier som du kan lagre i vår database. Når du velger et felt her, vil det automatisk limes inn den verdien som ligger inne på det feltet. Dersom det ikke er noen verdi på kontakten blir det blankt.

Trykker du her vil bildet bli satt til original størrelse.

Når man trykker på denne vil man få en nøyaktig kopi, med innhold, av den typen element man er inne i rett under der det er.

Trykker du på denne vil du, etter en advarsel, slette det elementet du er i.

Med denne knappen klan du dra og slippe elementet du er i hvor det passer i nyhetsbrevet.

Ved å trykke på denne knappen får man tilgang til å legge til en rekke forskjellige innhold:

Legg til en ny bildeblokk

Legg til en ny overskriftsblokk.

Legg til en tekstblokk

Legg til en knapp. Denne kan du gjøre ti len lenke, justere farger og størrelse på i en engen meny

Lager en skillelinje på tvers av blokken du er i. Tykkelse og farge kan du juster i egen meny, når du markerer feltet.

Trykker du på denne knappen får du en tom blokk, som er til for å fylle ut tomrom der det er behov for dette. Den kan justeres ved å trykke i kanten og dra opp og ned.

Her kan du lage lenker til flere typer sosiale medier. Når du trykker på feltet vil du få en meny der du kan legge inn adressen til deres sosiale medier. De feltene som er fylt ut, vil gi den valgte typen inkoner.