GDPR: Påmeldingsskjema

Litt avhengig av hvordan du bruker påmeldingsskjema så er det ulike ting du bør tenke på. I artikkelen forklarer vi litt om forskjellene og hvordan vi anbefaler at du setter det opp. 

Påmeldingsskjema finner du under Mottakere > Påmeldingsskjema > Nytt Påmeldingsskjema

Påmelding til nyhetsbrev

Om du ønsker å kun samle inn e-postadresser for å sende ut nyhetsbrev så kan du opprette enten et popupskjema, html kode som du legger på nettsiden din eller et påmeldingsskjema som du lenker til. I skjema anbefaler vi at du lenker til din personvernerklæring. Dette kan enkelt gjøres i det du lager et nytt, eller ved å redigerer et eksisterende skjema.

Dobbelt opt-in

Du kan også aktivere det som heter dobbelt opt-in. Dette er en funksjon der den som melder seg på e-postlisten din får tilsendt en e-post der man må bekrefte at man ønsker å melde seg på. I denne e-posten kan du også inkludere personvernerklæring din samt litt informasjon om hva mottakeren kan forvente seg å få av informasjon fra deg. Dette kan aktiveres under Valg > Dobbel Opt-in

Annen påmelding / registrering

Om du bruker påmeldingsskjema til å selge et produkt, påmelding til kurs / seminar eller på annen måte registrerer e-postadresser til annet formål en bare å sende ut nyhetsbrev, så har du nå mulighet til å legge på en ekstra avmerkingsboks for å få samtykke til å sende nyhetsbrev på e-post og SMS. 

Når du oppretter eller redigerer et påmeldingsskjema  har du mulighet for å aktivere samtykkefelt for e-post og for sms.  

Målgrupper

For å hente ut og segmentere på de som har samtykket til å motta e-post fra dere, så kan dere opprette ulike målgrupper. Dette kan du lese mer om her

Vi minner om at vi ikke er advokater eller juridiske eksperter, men vårt ønske med denne artikkelen er å gi deg den veiledning vi selv har jobbet frem for Make sin egen virksomhet. Viktige områder innenfor GDPR er fremdeles noe uklare. Er du i tvil om det du gjør vil være lovlig, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat for å kartlegge tvilstilfellene for din virksomhet.