Hva er samtykke?

I e-postmarkedsføring snakker vi ofte om samtykke. Det er viktig å være klar over reglene rundt dette før du setter i gang med e-postmarkedsføring.

Å gi samtykke til markedsføring vil si at en person godtar at hans eller hennes informasjon, i vårt tilfelle e-postadresse, brukes til å sende ut reklame. Markedsføringsloven er tydelig på at du som ønsker å sende ut markedsføringsmateriell må ha samtykke av mottaker.

Markedsføringsloven § 15.

I næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin).

Videre sier markedsføringsloven at:

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser.

Husk derfor:

  1. Å spørre om lov til å sende ut markedsføring når kunder registrerer e-postadressen sin hos bedriften.
  2. Å alltid legge ved mulighet til å avregistrere eller reservere seg mot markedsføring.

Det er også forskjellige lover og regler for å sende e-poster til utlandet. Les mer her.

Det finnes også mange forskjellige bransjenormer for god e-postmarkedsføring, les mer om dette her.