1. Supportsenter
  2. Julekalender
  3. Promotering og markedsføring

Hvilke muligheter ligger i julekalender som markedskanal?

De største fordelene med å benytte julekalender som en del av markedstrategien er som følger: For å tiltrekke deg nye kunder og, ikke minst, for å samle inn mer informasjon om eksisterende kunder. E-postadresser og mobilnummer er verdifullt i seg selv, men hva er kundene opptatt av, hvilken informasjon er relevant for den enkelte? Hva kan de tenke seg å kjøpe? Dette er type informasjon og behov som en julekalender kan avdekke og som du kan benytte deg av når du skal sende ut e-postkampanjer og SMS-kampanjer i Make Nyhetsbrev senere i desember og på nyåret!

Julekalender er fortsatt i god vekst og kostnaden ved å få en ny kunde er fortsatt synkende.

Trend antall deltakelser fra Facebook (2012 - 2016)

Trend antall forhåndsregistrerte brukere (2012 - 2016)

Samtykke
Julekalender gir deg også muligheten til å innhente samtykke til å gjøre fremtidige markedshenvendelser mot kundene i elektroniske kommunikasjonskanaler som e-post og sms. Viktigheten av at det må foreligge et samtykke er illustrert her