Hvordan designe ditt første nyhetsbrev

Det er vanlig at man investerer litt ekstra tid i det første brevet man lager, men når dette først er laget, kan man senere ta utgangspunkt i dette samme brevet, og bare tilpasse innhold og bilder til det man ønsker å formidle senere.

Slik starter du

Det første du gjør når du lager ditt nyhetsbrev er å åpne en mal. Dette gjør du ved å klikke på Opprett nytt nyhetsbrev. Du får så opp en liste over ferdige maler, som du kan bruke som et utgangspunkt for ditt eget brev, eller du kan klikke på bruk tom mal for å velge oppsettet til nyhetsbrevet helt selv.

Oppbygning av nyhetsbrev

Nyhetsbrevene er bygget opp av elementer som ligger over hverandre. Det finnes forskjellig oppbygning av elementer, du finner alle disse på høyre side av editoren. Forskjellen er antall kolonner og størrelsen på de. Som standard er det lagt inn eksempelinnhold med bilde, overskrift, og tekst. Ved å trykke på Eksempelinnhold: Av vil man få tomme elementer, der du selv legger til det innholdet du ønsker. Man kan uansett slette og legge til som man ønsker etter at et element er valgt.

For å velge et element, markerer du elementet med pekeren og drar det inn i nyhetsbrevet. Det kommer frem en stripete linje, som gjør det lett å se grensene mellom eksisterende elementer. Når du så slipper, legger elementet seg på plass, og kan tilpasses og fylles med ønsket innhold.

Du kan flytte på elementer ved å klikke i margen, og så klikke på pil-symbolet, og dra og slippe elementet der du ønsker det skal være. Du kan også kopiere elementet med alt innhold ved å trykke på kopier-ikonet, eller slette elementet ved å klikke på slett-ikonet.

Innhold

Vi har syv typer blokker du kan legge inn i ett element:

  • Bilde
  • Tittel
  • Tekst
  • Knapp
  • Linje
  • Avstand
  • Sosiale medier

Dersom du har valgt et element med ferdig eksempelinnhold, fyller du ut med innhold. Det gjør du ved å klikke der du ønsker å redigere. Ved å klikke på bildet får du en oversikt over de bildene du har lastet opp på høyre side, se egen beskrivelse om å laste opp og behandle bilder.

Klikk på det bildet du ønsker, og det kommer på plass. Bildestørrelsen skalerer seg alltid etter bredde, og høyden vil beholde samme proporsjon.

I overskrift og tekstfeltene kan du fylle inn den teksten du ønsker. I tekstfeltene har man også mange muligheter i verktøylinjen som vises når man klikker på teksten. Her kan man legge til lenker, flettefelt, i tillegg til endring av skrifttype og plassering. Se full oversikt over alle funksjoner i verktøylinjer her.

Har du valgt et tomt element klikker du i elementet, og får da opp valg over hvilke typer blokk du kan sette inn. Klikk på det du ønsker, og det legges opp nederst.

Uavhengig av om du har startet med eller uten innhold kan du alltid legge til en ny blokk ved å klikke på den grønne knappen Legg til innhold. Dette vil alltid legge seg nederst, men du kan flytte det dit du ønsker ved å dra det opp med pilsymbolet.

Design

Du kan gjøre en rekke endringer i nyhetsbrevet som endrer dets utseende. Det kan være bakgrunnsfarger, tekstfarge, tekststørrelse, skrifttype og marger. Alle endringer gjør du på høyre side, der du har en oversikt over forskjellige typer blokker som du kan gjøre endringer på. Dette fungerer på samme måte uansett hvilket nivå du jobber med.

Se en komplett oversikt over designmuligheter her

Siden vi jobber med nyhetsbrev som har flere elementer og enda flere blokker, er det hensiktsmessig å kunne gjøre endringer på forskjellige nivåer, så man slipper å gjøre den samme endringen flere ganger.

Man kan gjøre endringer i design på tre forskjellige nivåer.

  • Nyhetsbrev (hele brevet)
  • Element (hele det markerte elementet)
  • Enkelt blokk (kun den markerte blokken)

Nyhetsbrev:
Under nyhetsbrev endrer man layout for hele brevet

Endringer du gjør her vil overskrive alt som er gjort andre steder i brevet, og kan ikke angres, så vær forsiktig med dette etter at du har jobbet litt med brevet. Men det er lurt å starte her. Du kan definere skrifttypen, skriftstørrelse og farge for hele brevet. Du kan for eksempel endre på fargen eller størrelsen på alle overskrifter i brevet her. Her bestemmer du også bakgrunnsfargene for brevet, som jo er en viktig det av helhetsinntrykket.

Ved å klikke på design kommer du til denne siden, selv om denne fanen er markert, og du får et spørsmål om at det du nå gjør, vil påvirke hele brevet.

Merk også at vi skiller på Tittel og Tekst, så de innstillinger som gjøres her vil bare påvirke tittel- og tekstfelter. Når du gjør endringer på bilde påvirker det alle bildene i brevet, også bilder som ikke er lagt inn enda.

Du kan alltid tilpasse et og et element/blokk, så du får det utseende du ønsker.

Element:
Du har også mulighet til å gjøre disse endringene på et element, ved å klikke på siden av elementet du vil jobbe med, og endre der. Du kan endre bakgrunnsfargen i et element, og da ønsker du kanskje en annen farge på teksten i hele elementet? Du vil se øverst på høyre side at element er markert når du jobber med et element.

Blokk:
Klikker du på en blokk, vil du kunne endre de samme parametere i den markerte blokken, avhengig av hva slags blokk dette er. Det blir som i alle andre programmer, man endrer der man er.

Topp og bunntekst

Toppteksten er det vi kaller for preheader. Dette er et kort sammendrag av nyhetsbrevet som mottakeren vil se før han/hun åpner selve brevet.

I bunnteksten skal avsenderinfo komme med, samt en avmeldingslenke. Utover dette kan du kun endre på bakgrunnsfargen og tekstfargen. Dette gjør du under Nyhetsbrev, se neste avsnitt.

Testutsendelse

Du kan når som helst i prosessen klikke på Test for å se hvordan nyhetsbrevet vil se ut. Du kan også sende det til deg selv, for å se hvordan det vil se ut i din mailleser.

Lagre nyhetsbrevet

Første gangen du lagrer et nyhetsbrev vil det bli bedt om å fylle ut en del informasjon som må med i et nyhetsbrev. Når dette er gjort vil du bare trenge å trykke Lagre, så lagres brevet.

Kopiere brev

Dersom du ønsker å gjøre noen endringer, men ikke overskrive det som alt er gjort, kan du lagre og klikke på Avslutt. Klikk Valg > for å kopiere nyhetsbrevet du har laget. Lagre dette under et annet navn, så kan du ha flere versjoner av et nyhetsbrev.

Du kan også gjøre dette for å gjenbruke et oppsett, uten å lagre det som en mal.

Lagre brev som en mal

Dersom du har laget et brev som du ønsker at skal være en mal som du bruker i fremtiden, kan du lagre brevet som en mal ved å klikke Valg > Lagre som mal på brevet under kladder/sendte brev. Nå vil denne malen komme opp som en tilgjengelig mal når du skal lage et nytt nyhetsbrev.