Hvordan endre navn på Facebook fane / tab?

Please scroll down for English.

Tittelen på fanen kan endres her: Facebook > Innstillinger > Maler og faner. Trykk deretter Innstillinger på Advent Calendar > Rediger innstillinger. Legg inn ny tittel på fanen og trykk og trykk lagre.

Hvis du av en eller annen grunn har fjernet fanen trykker du først på tilgjengelig (legg til). Tilsynelatende skjer det ingenting, men hvis du klikker "ok" og åpner opp popup'en igjen, vil du se at fanen har blitt lagt til.

Denne funksjonen fjerner ikke appen fra Facebooksiden.

__________

How to change name for Facebook tabs

When you have installed Advent Calendar on your Facebook Page, you can easily change the name and the icon for the Advent Calendar app on Facebook. Simply start by entering you Facebook Business Page, and then click 1) Manage tabs.

Then click 2) Apps, and 3) Edit Settings under Advent Calendar.

Write the name you wish for the tab 4) under Custom Tab Name. Then click 5) Save. If you wish to change the image of the tab, just click 7) Custom Tab Image, and then follow the instructions given. Click 7) OK to close the window when you are finished doing changes.