Hvordan legge inn lenker?

Lenker kan legges inn både i teksten eller i bilder. Her forteller vi deg hvordan du gjør dette.

Marker teksten, eller klikk på bildet du ønsker å legge inn en lenke på. Du vil da få opp en verktøymeny.
Klikk her på knappen for Legg til lenke

I feltet som kommer opp legger du inn webadressen du ønsker å bruke. F.eks. http://minwebside.no. Klikk så på haken for Ok.

Unngå å skrive lenker direkte inn i teksten. Når du henviser til lenker i tekst bør du ikke skrive www. eller http://www. Da enkelte e-postlesere tolker dette som phishing forsøk.

Skriv heller http://minwebside.no eller http://minwebside.no/omoss

Ønsker du å lenke til en fil, trykker du på Link til fil i stedet for å legge inn en webadresse. Så er det bare å merke den filen du vil lenke til, og trykke Åpne.