Hvordan sendes dine nyhetsbrev?

Hvordan sendes dine nyhetsbrev? Du vil ha 5 minutter på deg før nyhetsbrevene sendes slik at du kan angre deg dersom noe er feil.

Etter du har klikket Send vil ditt nyhetsbrev ligge i utboksen i ca. 5 min før det blir sendt. Dette gir deg mulighet til å stoppe utsendelsen ved å klikke på Valg og Stopp utsendelse om det skulle være noe feil.

I det din utsendelse starter, sendes nyhetsbrevet fortløpende ut til alle dine mottakere. Tiden det tar vil være avhengig av antall mottakere du sender til. En utsendelse til en "normal" mengde mottakere vil være ute innen kort tid, men for å minimere sjansen for å havne i spamfilter og dermed øke leveringskvaliteten, porsjonerer vi alltid utsendelsen noe utover i tid.