Hvorfor må jeg innhente samtykke?

Den nye personvernforordningen GDPR styrker kundenes rett når det gjelder herredømme over sitt digitale fotavtrykk. Dette omfatter også henvendelser gjennom elektronisk kommunikasjon som e-post og sms.

En av konsekvensene av dette er at kundene aktivt må foreta en handling, samtykke til, at de ønsker å bli kontaktet gjennom digitale kanaler. I Julekalender er dette løst ved Opt-ins (Se Innstillinger > Skjemafelter) der kundene aktivt huker av for om de ønsker informasjon fra deg som profesjonell part. Du kan innhente flere samtykker hvis det er ønskelig.

Oversikt
Kan en kunde se hvilke data som er lagret om seg selv? Kan en kunde slette seg selv og all data? Bruker Julekalender data om kunden til noe formål?

Datakvalitet
Hva gjør Julekalender for å avdekke inkonsistens mellom data?

Datarelevans
Hvorfor data er lagret og hvordan data er tenkt brukt. Samtykker og dokumentasjon.

Datasikkerhet og tilgang
Hvor og hvordan data er lagret og hvem som har tilgang

Dataansvarlighet

Hvem som har ansvar for ulike persondata, skilles mellom databehandler og dataansvarlig.