Hvorfor returnerer nyhetsbrevet mitt?

En returnert e-post (bounce) er en e-post som kommer i retur etter at man har sendt ut nyhetsbrevet. På samme måte som når du f.eks sender en pakke i posten, og mottaker av pakken har flyttet, eller du har skrevet feil adresse til mottaker. Da vil posten sende pakken tilbake til avsender.

Vi deler bounce inn i 4 hovedkategorier.

 1. Hardbounce. Dette er e-poster som kommer i retur når mottakers server sier i fra umiddelbart til avsenders server: «Hei, jeg ser at du prøver å sende en e-post til denne adressen, men denne adressen eksisterer ikke på vår server. Vennligst stopp å sende oss e-poster til denne adressen.

  Bad domain: E-post har returnert fordi den er snedt til et ugyldig eller ikke-eksisterende domene. Løsning: Kontroller stavingen og format på domenet.

  Bad mailbox: E-post har returnert fordi den er sendt til et ugyldig eller ikke-eksisterende domene.

 2. Softbounce Dette er e-poster som kommer i retur selv om e-postadressen eksisterer. Problemet her kan være f.eks at: mottakers innboks er full, mottaker er på ferie og har satt opp en feriemelding, eller serveren er midlertidig ute av drift.

  Inactive-mailbox: E-post har returnert fordi den er sendt til en utløpt, inaktiv eller deaktivert e-postkasse. Løsning: Kontroller med mottakeren om mailboksen fortsatt er aktiv og i bruk.

  Message-expired: E-posten har ikke blitt levert innenfor de grenser som er satt når det gjelder tid og antall forsøk på å levere e-posten. Løsning: Kontroller med mottakeren om mailboksen fortsatt er aktiv og i bruk.

  No-answer-from-host: E-posten har returnert fordi vi ikke har fått noe svar fra mottakerens server. Løsning: Kontakt mottakeren for å høre om de har noe problemer med e-postkassen.

  Other-messages: E-posten har returnert av andre grunner som vi ikke har fått noe beskrivelse av. Løsning: Kontakt for hvitlisting.

  Policy-related: E-posten har returnert fordi den har fått status som spam eller blitt fanget opp av en eller annen type restriksjon. Løsning: Kontakt for hvitlisting.

  Quota-issues: E-posten har returnert fordi mottakerens e-postkasse er full. Løsning: Kontakt mottakeren for å gjøre hun/han oppmerksom på dette.

  Routing-errors: E-posten har returnert fordi mottakerens server ikke klarer å distribuere e-posten til riktig e-postkasse. Løsning: Kontakt mottaker for å høre om de har problemer med e-postkasse.

  Spam-related: E-posten har returnert fordi den er markert som spam av mottakerens server. Løsning: Kontakt for hvitlisting.

  Fullstendig blokkering: Mottakerens server har blokkert all e-post fra oss. Løsning; Kontakt oss så irdner vi opp i blokkeringen.

 3. Remote Bounce Denne typen bounce er litt mer komplisert da vi ikke får tilbakemelding om disse direkte etter utsendelse. Nyhetsbrevet blir mottatt av server og serverer returnerer OK melding til oss. Etter en tid sender mottakerserver en e-post til oss og sier: «Dessverre, jeg tok feil. Denne adressen er faktisk ikke gyldig, vennligst stopp sendinger til denne»

 4. Feedback loops Ved hjelp av feedback loops får vi beskjed direkte fra f.eks. Microsoft hver gang en bruker huker av nyhetsbrevet som spam eller en bruker av Gmail melder seg av nyhetsbrevet fra sin Gmail-konto istedenfor å bruke avmeldingslenken som følger med nyhetsbrevet.

Hvorfor fjerner vi bounce?

Om en avsenderserver gjentatte ganger sender til adresser som bouncer/kommer i retur, oppfattes dette som en form for spamming og det viser at avsender ikke har kontroll på mottakerne sine. Dette vil igjen fører til at man får dårligere leveringsrate. Som en profesjonell leverandør av e-post-tjenester, med mange kunder som er avhengige av at våre tjenester fungerer optimalt, jobber vi derfor aktivt for å unngå dette. Slik skal du som vår kunde oppleve at e-postene du sender ut via oss oppnår de beste mulige resultatene, og unngå at e-postene deres blir oppfattet som spam.

Make er bygget opp slik at vi fjerner hardbounce, remote bounce og feedbackloop bounce umiddelbart.

Har du ytterlige spørsmål rundt dette så send oss en e-post.