Ingen spørsmål enda i preview?

For at et spørsmål eller en kampanje skal være synlig i preview må det først lagres noe på den gjeldende datoen i kalenderen. Hvis du ser dette finnes det ikke noe innhold på denne datoen enda.