Installering av Facebook tab på sider med mindre enn 2000 følgere

Please scroll down for English.

Som resultat av nye retningslinjer, er installasjonen av Julekalender på Facebook litt mer omstendelig enn tidligere. Dette gjelder hvis Facebooksiden din har mindre enn 2000 følgere. Vennligst følg veiledningen under.

- Logg inn på Facebook med en bruker som har adminrettigheter for din
  Facebookside.
- Søk opp development@make.as eller https://www.facebook.com/makeas.developer
  og send oss en venneforespørsel på Facebook.
- Vent på godkjenning av venneforespørsel fra Make AS.
- På Facebook under Innstillinger for siden > Sideroller > Tilordne siderolle.
  Legg til development@make.as som administrator av siden.
- Vent på at Make AS godtar invitasjonen.
- Gå deretter til Julekalender og installer julekalenderen på vanlig måte ved
  Publiser > Installer på Facebook.
- Etter at julekalenderen er avsluttet kan development@make.as fjernes som
  administrator av siden under Innstillinger for siden > Sideroller > Eksisterende
  sideroller.

__________

Installing a tab on a Facebook page with less than 2000 followers

Cause of new policies, the installation of the Advent calendar is a bit more tedious than ealier. This only applies if your Facebook-page has less than 2000 followers. Please follow the instructions below.

- Login to Facebook with an account that has admin privileges for the page you
  wish to install the advent calendar on.
- Seach for development@make.as or https://facebook.com/makeas.developer
  and send us a friend request.
- Wait for approval of friend request from Make AS.
- On Facebook, go to Page Settings > Page roles > Assign a new Page role. Add
  development@make.as as an admin for the page.
- Please wait for Make AS to approve invite.
- Go to the Advent calendar admin and install your advent calendar by pressing
  Publish > Install on Facebook.
- When the Advent calendar is completed, remove development@make.as as admin
  for your page at Settings > Page roles >  Existing Page roles.