Kan avspilling av video starte automatisk når luken åpnes?

Når du legger til en video vil du få mulighet til å bestemme om avspilling skal startes automatisk.