Skjemafelter. Fjern avhukningen på "Navn". Gå derett">

Kan jeg dele opp navn i fornavn og etternavn?

Preregistrering
Gå inn på innstillinger > Preregistrering. Fjern avhukningen på "Innhent kun e-postadresse".

Registrering
Gå inn på innstillinger > Skjemafelter. Fjern avhukningen på "Navn".

Gå deretter inn på innstillinger > Skjemafelter og opprett to ekstrafelter "Fornavn" og "Etternavn" som ekstrafelt n og ekstrafelt n.

Brukeren har dermed mulighet til å fylle ut både fornavn og etternavn.