Kan jeg endre delingsteksten på Facebook?

Det er full mulig å redigere denne teksten under Innstillinger > Sosiale medier > Delingstittel og Delingsbeskrivelse.