Kan jeg innhente mer informasjon om brukerne ved registrering av svar?

Julekalender gir mulighet for å innhente mer informasjon ved registrering av svar. Disse feltene kan definerer under Innstillinger > Skjemafelter > Ekstrafelt 1 - 3.

I eksempelet innhenter vi fornavn, etternavn og kjønn, men det er ingen begrensning på typen av informasjon som innhentes.