Kan jeg innhente tekstsvar i tillegg til eller istedenfor flervalg?

Ja, det kan du. Ta kontakt med oss for å få det aktivert.

Tekstsvaret redigeres i luken på den aktuelle datoen under tilleggspørsmål.

Tekstsvaret vil posisjonere seg sammen med den andre informasjonen du ønsker å innhente, hvor hhv fornavn, etternavn og kjønn illustruerer bruk av ekstrafelter.