Kan jeg kjøre egne script i julekalender?

Ja, du kan kjøre script både på onLoad og etter at et svar er sendt inn.

Gå til Innstillinger > Generelt > Avansert. Script forbeholdt onLoad kan limes inn under "Eget sporingsscript (før svar)".

Script som skal kjøres etter innsendt svar limes inn i "Eget sporingsscript (etter svar)".