Kan jeg kode e-postene / e-postpåminnelsene selv?

Det er fullt mulig å kode e-postene selv. Husk å skrive HTML som at det er 1995!

Det er absolutt mulig å sende ut e-postpåminnelsene gjennom Make, hvis du allerede benytter det til nyhetsbrev.