. Hvis du ikke har mulighet for å hoste">

Kan jeg skrive HTML / legge til bilder i beskrivelsefeltet?

HTML er tilgjengelig i HTML-redigeringsmodus for beskrivelsefeltet. Trykk på ikonet for penn over dette feltet. Bilder kan vises ved <img src="sti_til_bildet" />.

Hvis du ikke har mulighet for å hoste bildet selv kan vi også hjelpe deg med det. Referansen til bildet blir da https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/julekalender-customer-images/kundeid/ditt_bildenavn.

Høyrestiltbilde
For de som ønsker høyrestilt bilde der teksten legger seg rundt bildet, benyttes style attributt med float til høyre eks. <img src="" style="float:right;padding: 0 0 20px 30px;" />. Merk at bildeopplast for beskrivelse ikke benyttes i disse tilfellene.