Kan jeg vise julekalenderen på mitt nettsted?

Julekalenderen kan vises på eksterne nettsteder via <iframe>. Husk å bytte ut kilden med url til din egen kalender.

<iframe src="http://eksempel.julekalender.no" frameborder="0" width="100%" height="600" allowfullscreen="allowfullscreen" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen"></iframe>

NB: Hvis nettstedet ditt ligger på ssl må du benytte https som kilde i iframen. Dette er fordi nettleserne ikke godtar at det lastes inn usikkert innhold (http) på en sikker side (https).

<iframe src="https://eksempel.julekalender.no" frameborder="0" width="100%" height="600" allowfullscreen="allowfullscreen" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen"></iframe>