Legg inn spørsmål & svar

Please scroll down for English.

Hvordan legger du inn spørsmål og svar i julekalenderen?

Hver dag i desember kan deltakerne åpne en luke i kalenderen. Her får de et spørsmål med tilhørende svaralternativer, video eller bilde.

Inne i kalenderen går du til Spørsmål og velger dagen du vil jobbe med – du ser da et eget felt hvor du skriver inn dagens spørsmål. Legg inn svaralternativer og kryss av for det som er riktig svar. Husk å trykke Lagre når du har gjort endringer inne i kalenderen.

Alle som svarer havner i en egen statistikk slik at du kan se hvor mange som har valgt de forskjellige svaralternativene.

Vil du dele ut en premie hver dag eller skal du ha en premie til en av de som har fått flest riktige svar i perioden? Du velger hvordan du vil legge det opp.

Noen tips:

  • Følg stegene for innlegging av spørsmål og svar
  • Står du fast eller lurer på noe, kan du spørre oss ved å klikke på den røde knappen nede til høyre på hver side.
  • Legg til eller fjern svaralternativer alt ettersom hva du ønsker
  • Du kan legge til en lenke både på premien og spørsmålsbildet/beskrivelsen – kanskje vil du lenke til dagens produkt på websiden din, eller til siden hvor man kan finne svar på dagens spørsmål
  • Spørsmålet du legger inn vises i dagsoversikten din – dager som mangler spørsmål har teksten "ufullstendig spørsmål".

__________

Adding Questions & Answers

Every day in December a new window will be available in the advent calendar. In each window participants have the opportunity to answer a multiple choice question, with videos and pictures to illustrate the question.

To add questions and multiple choice options in the calendar, just 1) click the window where you want to add a question.

Now you may add a relevant question and options. After entering the question and several choices, 2) remember to tick-off the box with the right answer. If you wish to add more options, click 3) + or 4) click the icon of a trashcan to remove choices. 5) Add a Prize, and 6)give a description of the prize to let participants know what they might win if the choose the correct answer. You might also add a 7) Confirmation text, where you might choose to have the same or different text for the correct and the wrong choice.

If you would rather run a campaign with good offers on your products instead of a quiz in your Advent Calendar, just click 8) Campaign. Add a 9) Title and a 10) Description of the campaign, and then choose whether you would like to 11) Collect Subscribers or not. If you choose to collect subscribers, type a 12) Confirmation Text that will be visible for the participants when they have subscribed. Remember clicking 13) Save or 14) Save and continue if you want to continue adding campaigns for the next dates in the calendar.