Når sendes e-postpåminnelsene ut?

Vi stater å sende ut e-postpåminnelsene hver dag kl 08:00. På grunn av stort volum er det forventet at det tar ca 3-4 timer å få sendt ut alle påminnelsene.

Vi søker å legge oss opp mot maksimal hastighet for utsendelse uten å bli oppfattet som spam. Så hvis mailen enda ikke har kommet, så kommer den nok innenfor tiden angitt over.