Nyhetsbrev - ord og utrykk

Når du skal bevege deg inn i nyhetsbrev verden er det en rekke nye faguttrykk som det kan være lurt å lære seg. Her vil vi gå igjennom de viktigste:

Mal

I Make er tanken at det første man gjør er å lage en mal. Denne legger man ned mye tid på å tilpasse og få fin. Man bør legge mye jobb i dette, og prøve å få frem en mal som er pen så se på, får frem budskapet deres, og har elementer som dere ellers profilerer dere med i media/nettsider. Når malen først er satt opp, vil jobben fremover stort sett gå ut på å endre tekster og bytte bilder i denne malen, noe som går raskt.

Liste

En liste er et utvalg av kontakter dere har. Noen opererer med kun en liste der alle kontakter er med, men det er også mulig å lage egnen lister for noen segmenter, så man kan sende mer spisset informasjon til disse. En mailadresse kan være med i flere lister, og telles kun en gang, uansett hvor mange lister den er med i.

Responsivt

Dette er et utrykk som beskriver at nyhetsbrevet tilpasser seg hvilken plattform det vises på. Så det samme nyhetsbrevet ser annerledes ut på en dataskjerm og på en mobil enhet. Når dere bruker den nyeste versjonen av Make skjer dette automatisk, og mottakere vil få et pent og ryddig nyhetsbrev, uansett om det sees på mobil eller datamaskin. Det er greit vite hva dette innebærer når man lager brevet, for elementene vil komme etter hverandre på mobile enheter.

Design

Her er det tre underfaner: Nyhetsbrev, Element, Blokk.

Nyhetsbrev: Under denne fanen kan du gjøre endringer som vil påvirke hele brevet. Vi anbefaler at du gjør dette før du starter på brevet. Definer det du skal ha som bakgrunner, skrifttype, –størrelse og farge på tekst og overskrifter og marger på de forskjellige typene elementer vi har. Du kan gjøre dette senere også, men det kan være lurt å være forsiktig med det, da du fort kan gjør endringer på mer enn du ønsker.

Element: Endringer du gjør her påvirker alle blokker i det elementet du har markert. Du velger element ved å trykke på siden av elementet du ønsker.

Blokk: Endringer du gjør her påvirker den blokken du er i.

Fargekode: Mange steder i nyhetsbrevet legger du inn farge. Dette gjøres på to måter: Enten velger du en farge ved å dra musen til du finner en farge du liker i fargekartet, eller du har en fargekode som du bruker. Dersom du ser en farge du liker og ønsker å bruke denne, kan du bruke et verktøy som for eksempel «Eye Dropper», her får du fargekoden direkte, og du kan lime inn denne i feltet for farge.

Topp og bunntekst: Dette er faste elementer i alle brev, og inneholder en preheader, en link til webversjon av brevet oppe, og et felt med avsenderinfo og avmeldingsmuligheter nederst. Du endrer bakgrunnsfargen i feltet bakgrunn.

Preheader: Dette er teksten som kommer opp først i nyhetsbrevet etter emne. Vi anbefaler å skrive en kort selgende tekst her.