Organisering av mottakerlister

Det er enkelt å få orden i mottakerne av nyhetsbrevet gjennom å organisere dine mottakerlister.

På side Mottakere ser du en oversikt over de mottakerlistene du har. Dersom du ønsker å søke opp en mottaker kan du gjøre det i søkefeltet.

Du har også tre muligheter til å behandle dine mottakerlister

  • Kopier markert liste til ny liste
  • Slå markerte lister sammen
  • Slett markerte lister

Disse valgene får du frem når du haker av for en liste og trykker Valg for markerte

Det er tre faner med mottakere:

  • Mottakere – alle dine aktive mottakere i denne listen.
  • Avmeldte – er de som har meldt seg av din mottakerliste ved å klikke i avmeldingslenken i nyhetsbrevet.
  • Returnert – er adresser som er merket som ugyldig. Dette kan skyldes at adressen er feilstavet og dermed ikke eksisterer eller at den faktisk er slettet av eieren. Disse benyttes ikke lengre i utsendelser, men du har mulighet til å gå inn og rette opp i adressen om du ser at den er feil, og dermed aktivere de igjen.

Eksport av liste

Man kan også eksportere ut en liste som en CSV fil (kan åpnes i Excel).
Klikk først inn på den listen du ønsker. Dermed klikk Eksportere øverst til høyre.