Regler for deltakelse er ikke synlig på preregistreringen

Gå inn på Innstillinger > Preregistrering. Fjern avhukningen på "Innhent kun e-postadresse".