SPF, DKIM og DMARK

SPF, DKIM og DMARK handler om e-postsikkerhet og å unngå spam.

Spamfilter

Spamfilteret er en e-postmarkedsførers største fiende. Det er helt avgjørende for god markedsføring å få god åpningsrate, og havner dine e-poster i søppelpostmappen, vil ikke budskapet engang komme frem til mottakeren. Et spamfilter er et program som skal sortere ut uønsket e-post, også kalt spam.

SPF (Sender Policy Framework)

Spf er et dns record (Domain Name System) og et anti-spam system som hindrer at andre kan sende ut e-post fra domenet. Spf legges til domenet for å kunne angi hvilke servere som kan sende ut e-post, og kobler med andre ord domenenavn og IP-adresse. På denne måten kan ikke avsendere sette hvilken som helst e-postadresse som avsender for e-poster.

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

DKIM verifiserer at e-poster er troverdige, og er laget for å unngå e-post spoofing, som er når en avsender av en e-post får det til å se ut som at e-posten har en annen avsender enn den virkelig har. Derfor sjekker DKIM om e-postene ikke har blitt endret fra de ble sendt fra e-postserveren.

DMARC (Domain-based Message Athentication, Reporting and Conformance)

DMARC er et e-postvalideringssystem som finner og forhindrer e-post spoofing, forskjellige metoder innen phishing (fisking etter sensitiv informasjon som passord eller kredittkortnummer) og e-post spam. På denne måten validerer DMARC avsenderen og forsikrer deg om at det er en legitim avsender.