Teksten bryter ikke riktig på beskrivelse.

Du kan benytte deg av Bootstrap sine klasser for hva som skal vises/skjules på forskjellige oppløsninger, for å få teksten til å bryte riktig.